Gegužės 14 d. šviesaus atminimo Rimantas Antanas Kviklys būtų minėjęs 90–ąjį asmeninio gyvenimo jubiliejų. Ta proga penktadienį Laukžemėje surengtas jaukus prisiminimų vakaras „Girininko įkvėpti”, į kurį susirinko bendruomenės žmonės, artimieji, bendražygiai, kolegos, draugai, svečiai. Dar ir šiandien gerbiamą Rimantą prisimename su didžiuliu ilgesiu, todėl gera buvo dalintis šiltais prisiminimais apie miškininką, girininką, Kretingos rajono garbės šviesuolį, visuomenės veikėją, literatą, publicistą, mylimą bendruomenės žmogų. Vakaro nuotaiką sukurti padėjo dainos, kurias atliko Kretingos rajono kultūros centro Laukžemės skyriaus kolektyvai, bei eksponuojami talentingos dailininkės Auksės Drazdienės dailės darbai.
Šventės kulminacija – renginyje dalyvavę R. A. Kviklio sūnus Kęstutis ir dukra Jūratė bendruomenei įteikė neįkainojamą dovaną – aukurą. Esame neapsakomai laimingi ir dėkingi, kad galėsime per šią relikviją ir toliau pasakoti jų šeimos bei bendruomenės istoriją. Ačiū visiems visiems, buvusiems drauge!

Aida Mikutienė
Kretingos rajono kultūros centro Laukžemės skyriaus vedėja, bendruomenės pirmininkė