Brangūs Miškininkai, mūsų profesijos Broliai ir Sesės,
 
Sveikiname Miškininko dienos proga, norime padėkoti Jums už darbą miškuose ir miškams. 
Neatsitiktinai Lietuvos miškininkų sąjunga atgaivina iškiliausių miškų specialistų ir miškininkavimo pavyzdžių pagerbimą. Kitąmet, per Miškininko dieną ketiname pagarbos ženklais pagerbti nominuotą miškų specialistę „Marta Schmidt” atminimo ženklu, nominuotą miškų specialistą (-ę) už darbą su jaunimu „Miškai – ateities kartoms” atminimo ženklu, nominuotą miškų specialistą(-ę) už tvaraus miškininkavimo puoselėjimą „Tvarios miškininkystės kelrodė žvaigždės” atminimo ženklu, nominuotą miškų specialistą (-ę) už sektiną miškininko(-ės) veiklą „Profesijos riteris” atminimo ženklu, suteikti Garbės nario nominacijas.
 
Šių metų Miškininkų šventė ypač saldi: pradėjo augti norinčiųjų studijuoti miškininkystę studentų skaičius abiejuose mūsų profesijos medelynuose – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultete ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Tai visų miškų sektoriuje dirbančių žmonių ir bendradarbiauti gebančių institucijų bendras nuopelnas. Tai tikėjimo šviesia miškų ateitimi ženklas.
Gera būti žinant, jog ir mes, miškininkai, teikiame viltį jaunajai kartai, kuri pasirengusi save skirti auginant geresnius miškus šalies ateičiai. 
Tebūnie miškai! Su profesine švente!
Aidas Pivoriūnas
Lietuvos miškininkų sąjungos vardu, prezidentas