Apie mus

Lietuvos miškininkų sąjunga – Lietuvos miškininkų visuomeninė organizacija.

Sąjungos būstinė Kaune. Lietuvos miškininkų sąjunga telkia miškininkystės specialistus ir dirbančius miškų ūkyje asmenis teoriniams ir praktiniams miškininkystės klausimams spręsti, padeda jiems keistis moksline informacija, rengia konferencijas, pasitarimus, konkursus, norminių aktų projektus ir pataisas, palaiko ryšius su užsienio miškininkų organizacijomis.

Globoja jaunuosius miško bičiulius, remia miškininkystės studentus, rengia miško dienas, profesines miškininkų šventes. Aukščiausia Lietuvos miškininkų sąjungos institucija yra suvažiavimas, šaukiamas kasmet. Jis renka Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentą, prezidiumą ir tvirtina valdybą.

Lietuvos miškininkų sąjunga leidžia nuo 1991 atkurtą žurnalą „Mūsų girios“.