Apie mus

Lietuvos miškininkų sąjunga – Lietuvos miškininkų visuomeninė organizacija.

Sąjungos būstinė Kaune. Lietuvos miškininkų sąjunga telkia miškininkystės specialistus ir dirbančius miškų ūkyje asmenis teoriniams ir praktiniams miškininkystės klausimams spręsti, padeda jiems keistis moksline informacija, rengia konferencijas, pasitarimus, konkursus, norminių aktų projektus ir pataisas, palaiko ryšius su užsienio miškininkų organizacijomis.

Globoja jaunuosius miško bičiulius, remia miškininkystės studentus, rengia miško dienas, profesines miškininkų šventes. Aukščiausia Lietuvos miškininkų sąjungos institucija yra suvažiavimas. Jis renka Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentą, tvirtina valdybą.

Lietuvos miškininkų sąjunga leidžia nuo 1991 atkurtą žurnalą „Mūsų girios“.

Sąjungos nariai gali dėvėti proginę aprangą, kuri yra Lietuvos miškininkų sąjungos narių uniforma. Ji dėvima specialistų, kurie baigė miškų mokslus, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, darbovietės ar užimtumo.

Sąjungos nariams sukurti ir Lietuvoje gaminami laisvalaikio marškinėliai ir megztiniai miškų spalvomis, tematika ir simbolika.