Vadovybė

Lietuvos miškininkų sąjungos XVII suvažiavime, įvykusiame 2022 m. vasario 26 d., išrinkta nauja šios organizacijos vadovybė.

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu dvejų metų kadencijai išrinktas miškininkas, miškų valdysenos specialistas dr. Aidas Pivoriūnas. 

Lietuvos miškininkų sąjungos valdybą (prezidiumą) abėcėlės eile, sudaro: Saulius Adomavičius, Marius Aleinikovas, Gražina Banienė, Edmundas Bartkevičius, Marijonas Bernotavičius, Zita Bitvinskaitė, Kęstutis Markevičius, Vitas Marozas, Vaidas Laukys, Saulius Lazauskas, Martas Lynikas, Algis Vaitkevičius, Marius Valukynas ir Vidmantas Verbyla.

LMS XVII suvažiavimas