Vadovybė

Lietuvos miškininkų sąjungos XIX suvažiavime, įvykusiame 2024 m. vasario 10 d., išrinkta nauja vadovybė.

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu dvejų metų kadencijai išrinktas miškininkas Zbignev Glazko. 

Lietuvos miškininkų sąjungos valdybą (prezidiumą) abėcėlės eile, sudaro miškininkai: Zita Bitvinskaitė, Petras Būdvytis, Vitas Marozas, Audrius Martinkevičius, Aidas Pivoriūnas ir Vaida Venckuvienė.