Lietuvos miškininkų sąjunga bendradarbiauja su įtaką miškų sektoriui ir miškininko profesijai turinčiomis organizacijomis Lietuvoje (abėcėlės eile): Aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės departamentu, Aplinkos ministerija, asociacija „Litbioma”, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutu, Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesine sąjunga, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, miškų mokslo senjorų klubu „Giriūnai”, Miško darbų rangovų asociacija, Nacionaline mokėjimo agentūra, Privačių miškų savininkų asociacija, Valstybine miškų tarnyba, VĮ Valstybinių miškų urėdija, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.

Lietuvos miškininkų sąjunga bendradarbiauja su giminingomis organizacijomis Estijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Ukrainoje ir Vokietijoje.

Kviečiame šalies mokyklų, savivaldybių, kitų organizacijų atstovus ar pavienius asmenis kreiptis į mus – neatlygintinai padėsime, patarsime, pamokinsime miškininkystės paslapčių, teikiant metodinę paramą, ypatingą dėmesį skiriant geresnės kokybės miškų auginimui.