Mūsų veikla

Lietuvos miškininkų sąjunga telkia miškininkystės specialistus ir dirbančius miškų ūkyje asmenis teoriniams ir praktiniams miškininkystės klausimams spręsti, padeda jiems keistis moksline informacija, rengia konferencijas, pasitarimus, konkursus, norminių aktų projektus ir pataisas, palaiko ryšius su užsienio miškininkų organizacijomis. Globoja jaunuosius miško bičiulius, remia miškininkystės studentus, rengia miško dienas, profesines miškininkų šventes. Aukščiausia Lietuvos miškininkų sąjungos institucija yra suvažiavimas, šaukiamas kasmet. Jis renka Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentą, prezidiumą ir tvirtina valdybą. Lietuvos miškininkų sąjunga leidžia nuo 1991 atkurtą žurnalą „Mūsų girios“.

 

LMS veikia šios sekcijos

1. Jaunųjų miško bičiulių
Edmundas Bartkevičius
8 687 95764
edmundas.bartkevicius@vdu.lt

2.Teisės aktų tobulinimo ir Miškų politikos
Aidas Pivoriūnas
8 682 18001
aidas@pmsa.lt

3. Miškininkystės
Zita Bitvinskaitė
8 612 19275
zita.bitvinskaite@am.lt

3.1. Miškų atkūrimo ir auginimo
Vigantas Kraujalis
8 698 12400
vigantas.kraujalis@vmu.lt

3.2. Miško ruošos
Vidmantas Čaikauskas
8 686 81077
vidmantas.caikauskas@gmail.com

3.3. Miško naudojimo
Andrius Kuliešis
8 698 48172
andrius.kuliesis@amvmt.lt

3.4. Gamtosaugos
Stasys Karazija
8 610 30599
stasys@karazija.lt

3.5. Kultūros ir rekreacijos
Antanas Garbačauskas
8 670 24481
antanas@mmc.lt

3.6. Miškų inventorizacijos ir medienos apskaitos
Algirdas Rutkauskas
8 698 84515
rutkauskas.alg@gmail.com

3.7. Medynų formavimo
Antanas Juodvalkis
8 686 77452
juodvalkis.antanas@gmail.com

4. Sportinio judėjimo
Audrius Smilgius
8 699 94400
audrius@smilgius.eu

5. Visuomenės nuomonės tyrimo ir formavimo
Daugirdas Lukoševičius
8 686 91900
daugirdas.lukosevicius@gmail.com

6. Miškininkų sąjungos propogavimo per svetainę
Saulius Adomavičius
8 686 37559
saulius@adomavicius.lt

7. Istorijos, miškininkų įamžinimo
Algirdas Brukas
8 687 72819
algirdas.brukas@gmail.com

8. Medžioklės ir jos tradicijų
Kęstutis Markevičius
8 698 80780
info@hunting.lt

10. Senjorų sekcija „Giriūnai“
Stasys Karazija
8 610 30599
stasys@karazija.lt

11. Moterų miškininkių
Gražina Banienė
8 613 95162
grazina.baniene@vmu.lt