Žurnalas „Mūsų girios”

Žurnalas „Mūsų girios” – seniausias (leidžiamas su nedidelėmis pertraukomis nuo 1929 m. birželio) mėnesinis leidinys, skirtas miškininkams ir žmonėms susijusiems su mišku.

Leidinyje rašoma apie valstybinių ir privačių miškų naudojimą, priežiūrą ir atkūrimą, gvildenamos gamtos apsaugos problemos, nagrinėjamos medienos ir baldų pramonės aktualijos, pristatomos miško technikos naujovės, supažindinama su įdomiais žmonėmis, jaunųjų miško bičiulių veikla, informuojama apie naujus leidinius.

Žurnalo skaitytojai – tai Aplinkos ministerijos, su miško sektoriumi susijusių jos padalinių ir pavaldžių įmonių, taip pat Valstybinių miškų urėdijos administracijos ir jos padalinių darbuotojai, gamtos apsaugos įmonių ir organizacijų, nacionalinių ir regioninių parkų darbuotojai, privačių miškų savininkai ir kooperatyvai, medienos ruošos įmonės, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentai, medienos pramonės darbuotojai, senjorai miškininkai, medžiotojai ir visi, kas domisi mišku.

Žurnalo „Mūsų girios” pavadinimas yra registruotas ženklas.

Vidutinis tiražas – apie 1200 egz., išeina kartą per mėnesį. Leidinys platinamas visoje Lietuvoje ir užsienyje.

Žurnalo „Mūsų girios” svetainė:  http://musu-girios.lt/ Facebook profilis: https://www.facebook.com/musugirios 

Žurnalo „Mūsų girios” Nr:1 fragmentas: