Data: 2022-11-10

Dėl bendradarbiavimo korupcijos prevencijos aspektu

Šiuo metu viena aktualiausių problemų įvairiose srityse (taip pat ir miškų ūkyje) tampa korupcija (kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas įgaliojimais, siekiant asmeninės naudos ir kt.). Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, iškreipiantis socialinį teisingumą, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją ir norint sukurti skaidrią miškų ūkio veiklą, susidūrus su minėtomis ar kitomis korupcijos apraiškomis miškų kontrolės srityje, prašau Jūsų apie tokius atvejus kuo skubiau pranešti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos interneto svetainės rubrikoje „Korupcijos prevencija“ nurodytais (https://aad.lrv.lt/lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija) kontaktais (imunitetas@aad.am.lt) arba informuoti apie tokius incidentus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento direktorių (el. p. tadeus.ablacinskij@aad.am.lt; tel. +370 665 26 695).
Mes tikime, kad tik glaudus, profesionalus ir konstruktyvus mūsų ryšys padės užkardyti visus kelius korupcijai miškininkystės ir miškų kontrolės srityje.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Miškų kontrolės departamento informacija


Atgal į: Naujienos