Data: 2022-03-06

Įvyko Lietuvos miškininkų sąjungos XVII suvažiavimas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Centrinių rūmų Iškilmių salėje 2022 m. vasario mėn. 26 d. Įvyko XVII Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimas. Suvažiavimas vyko mišriu būdu – tiesiogiai (salėje) ir nuotoliniu būdu.

Mandatų komisija suskaičiavo LMS suvažiavimo delegatus ir nustatė, kad suvažiavime dalyvauja 95 delegatai (53,7 proc.), kvorumas yra.

Sveikinimo žodį LMS suvažiavimo nariams tarė LR Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, LR Seimo narys Justinas Urbanavičius, LR Seimo narys Viktoras Pranckietis, Europos parlamento narys Juozas Olekas.

LMS suvažiavimo delegatus pasveikino ir pranešimą apie VĮ Valstybinių miškų urėdijos veiklą pristatė VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Jis apibūdino 2021 m. pasiekimus, pristatė prioritetines įmonės veiklos kryptis, numatomus pokyčius pertvarkant girininkijų tinklą, finansinius rodiklius, numatomą centrinės administracijos perkėlimą iš Vilniaus ir kt.

Pranešimą „Kur link žengiame? Lietuvos miškų ūkis Šiaurės Europos kontekste“ pristatė prof. Vilis Brukas iš Švedijos Žemės ūkio mokslų universiteto. Prof. V. Brukas pasidalino savo įžvalgomis apie miškininkystės politikos ir reglamentavimo skirtumus Lietuvoje ir Švedijoje ir pabrėžė, kad Lietuvoje miškų ūkio politikoje trūksta sisteminio požiūrio.

Dr. Vidmantas Verbyla perskaitė LMS veiklos ataskaitą – supažindino suvažiavimo dalyvius su per 2 metus nuveiktais darbais.

Bendru sutarimu patvirtinta LMS Prezidento veiklos ir revizijos komisijos ataskaitos.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kuria kreipiasi į LR Vyriausybę ir Aplinkos ministeriją, dėl viešumo ir skaidrumo bendraujant su miškininkų visuomene planuojant VĮ Valstybinių miškų urėdijos reorganizaciją į akcinę bendrovę.

Taip pat nuspręsta kreiptis į Ukrainos miškininkus dėl pagalbos suteikimo jiems ir jų šeimų nariams, bei kreiptis į Rusijos ir Baltarusijos miškininkus su prašymu neremti šių šalių agresinės politikos.

Išrinkta nauja šios organizacijos vadovybė.

Išrinkti 14 LMS prezidiumo narių:

 • Saulius Adomavičius
 • Marius Aleinikovas
 • Gražina Banienė
 • Edmundas Bartkevičius
 • Marijonas Bernotavičius
 • Zita Bitvinskaitė
 • Vaidas Laukys
 • Saulius Lazauskas
 • Martas Lynikas
 • Kęstutis Markevičius
 • Vitas Marozas
 • Algis Vaitkevičius
 • Marius Valukynas
 • Vidmantas Verbyla

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu dvejų  metų kadencijai išrinktas miškininkas, miškų valdysenos specialistas Aidas Pivoriūnas.

Suvažiavimo dokumentus paskelbsime artimiausiu laiku.

 


Atgal į: Naujienos