Data: 2023-07-31

LMS nuomonė dėl Miškų įstatymo projekto tobulinimo

Lietuvos miškininkų sąjunga valdyboje (prezidiume) apsvarstė Miškų įstatymo projektą Nr. I- 671, registracijos Nr. 23-10473, ir teikia nuomonę dėl projekto tobulinimo, pridedamas projekto lyginamasis variantas.

Pastabos trumpai:

1. Įstatymo projektas sudaro nevientisumo įspūdį, matyti, jog atskiras jo dalis rašė skirtingi žmonės, pvz., ypač svarbūs skyriai, kurie nusako miškų valdymą ir administravimą, kukliai aprašomi keliais sakiniais, mandagiai nutylinti svarbiausias mintis, o mažiau svarbūs skyriai, tokie kaip pirmumo teisė įsigyjant žemę, sunkiai telpa į kelis puslapius, savo detalumu labiau pritinkantys taisyklėms, tvirtinamoms ministro, nei įstatymo raidei. Vadovaujantis gera teisėkūros praktika, turėtų būti kokybiškiau ir labiau subalansuotai surašytos visos įstatymo nuostatos, jos derėti tarpusavyje. Pasigedome ir jungiamosios įstatymo taikymo idėjos;

2. Projekte plačiai naudojama sąvoka „miško kirtimai“ yra netiksli dėl dviejų priežasčių: miškas, kaip ekosistema, negali būti kertamas (iškertamas). Kertami, o tiksliau pjaunami (nes, pjaunama pjūklais) yra pavieniai medžiai, medžių grupės, medynai. Antra, sąvoka „kirtimai“ yra irgi abejotina, todėl ir turėtų būti nevartotina, nes kertama kirviais, o to bent jau kiek pažangesnėje Lietuvoje, senai niekas nedaro. Tikslesnis medžių pjovimo proceso apibūdinimas būtų „medžiapjūtė“. Taip kaip javapjūtė, rugiapjūtė. Sekant Vakarų šalyse, tokiose, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos ar Jungtinė Karalystė taikomą miškininkavimo praktiką medžiapjūtę vadinti „harvest, harvesting“, svarstytina ir kita medžių pjovimo (medžiapjūtės) sąvoka, gana tiksliai nusakanti esmingą jo paskirtį – „derliaus nuėmimas“;

3. Nepritarti siūlomai naujai miško grupių sistemai, kol nebus atlikta išsami šio keitimo poveikio miškams analizė. Tokia nuostata priimta Miškų konsultacinės tarybos posėdyje š.m. vasario 7 d., deja, iki nūdienos tai neatlikta;

4. Siūlyti atsakingai įvertinti oficialią įstaigą, ,,atsakingą už prekybos miško dauginamąja medžiaga kontrolę ir (arba) šios medžiagos kokybę bei kitus su tuo susijusius dalykus“ pagal pateikiamą pagrindimą priede „Dėl sėklinės miško bazės ir miško dauginamosios medžiagos kilmės ir kokybės kontrolės funkcijų“ (2 psl.).

Atsižvelgiant į teikiama pastabų ir pasiūlymų gausą prie šio lydraščio pateikiamame projekto lyginamajame variante (35 psl.), siūlome bet kokius paskesnius šio įstatymo pataisymus svarstyti tik surengus viešas konsultacijas, klausymus ir neskubėti. Esame pasirengę detaliai paaiškinti ir pagrįsti teikiamus siūlymus.

Ačiū.

Tebūnie miškai!

Aidas Pivoriūnas, prezidentas

 


Atgal į: Naujienos