Data: 2022-03-14

LMS rezoliucija dėl valstybinių miškų akcinės bendrovės steigimo

Lietuvos miškininkų sąjungos XVII-ojo suvažiavimo, įvykusio 2022 m. vasario  26 d. mišriu (tiesioginiu ir nuotoliniu) būdu,

REZOLIUCIJA

Dėl valstybinių miškų akcinės bendrovės steigimo

Priimta bendru sutarimu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas ir Aplinkos ministerijos įgyvendinamas sprendimas – vietoje Valstybės įmonės Valstybinės miškų urėdijos – steigti Valstybinių miškų akcinę bendrovę ne tik Lietuvos miškininkų sąjungos narių, bet ir visų šalies miškininkų tarpe sukėlė plačias abejones dėl šios priemonės galimų pasekmių.

Lietuvos Valstybiniai miškai per pastaruosius daugiau kaip šimtą metų  atlaikė visą eilę organizacinių, ekonominių, finansinių valstybinio miškų ūkio sektoriaus veiklos reformų. Buvo įsitikinta pranašumu kompleksinės miškų ūkio veiklos modelio, užtikrinančio daugiafunkcinį – ekonominių, socialinių ir gamtosauginių visuomenės reikmių tenkinimą irįgyvendinamą jau ne vieną dešimtmetį. Tai yra kertinis visų Lietuvos miškų, ne tik valstybinių, tvarkymo  modelis.

Šiandien valstybiniai miškai dar vis yra pertvarkos kelyje 42 urėdijas centralizavus  į vieną įmonę. Eina penktieji pertvarkos metai, neaišku, kokie kontroliniai pertvarkos rodikliai (jei jie buvo nustatyti) yra pasiekti. Tačiau viena aiškiai matyti – pažadas pagerinti dirbančiųjų darbo sąlygas, padidinti jų atlyginimus neįgyvendintas. Valstybiniuose miškuose susiduriama ne tik su specialistų, bet ir darbininkų stygiumi, dėl reformos metu kritusio miškininkų prestižo iki kritinio lygio sumažėjo studentų skaičius aukštosiose mokyklose. Kai dirbantieji miške tampa deficitu, neužilgo turi pasirodyti ir pokyčių miške rezultatai.

Pakeitus VMU statusą iš Įmonės į akcinę bendrovę, keisis valdymo forma. Nuo jos priklausys, kokie bus valdymo organai, kaip jie bus formuojami, kam ir kaip bus atskaitingi ir bus nulemta naujojo valstybinių miškų valdymo darinio didesnė ar mažesnė sėkmė prižiūrint, saugant ir tvarkant Lietuvos miškus, užtikrinant jų daugiafunkciškumą, ekonominių, socialinių ir gamtosauginių visuomenės reikmių tenkinimą šalies mastu. Planuojant pertvarką, mūsų manymu, vienas iš  svarbesniųjų dalykų – valdymo forma, yra nutylima, kaip priešlaikinė. Neturint aiškaus valdymo pertvarkos plano, pertvarkos siekius charakterizuojančių rodiklių, t.y mobilizuojančių pertvarkos elementų, vargiai galima laukti teigiamų rezultatų ar vertinti pertvarkos efektyvumą iš viso.

Prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Aplinkos ministeriją, prieš pradedant reorganizuoti VĮ VMU į akcinę bendrovę „Lietuvos Valstybiniai Miškai“, paviešinti ir su miškininkų bendruomene aptarti projektuojamos akcinės bendrovės valdymo organų (Valdybos, Tarybos ar Priežiūros komisijos) formavimo, delegavimo, rotavimo ir atskaitomybės tvarką, nustatyti siektinų AB rodiklių parametrus, jų įgyvendinimo terminus, taip išryškinant galimus skirtumus ir naudą, lyginant dabar esančiu su VĮ VMU valdymu.

         

XVII-asis Lietuvos miškininkų suvažiavimas už Lietuvos miškus!

2022-02-26

Girionys, Lietuva


Atgal į: Naujienos