Data: 2022-05-08

Netektis Vitoldas Mazgelis (1938-2022)

Vitoldas Mazgelis gimė Varėnos r. Šklevių k., 1956 m. baigė Vilniaus miškų technikumą ir pradėjo dirbti Marcinkonių miškų ūkyje. Nuo 1963 m. dirbo Jonavos miškų ūkyje ir miškų urėdijoje Dumsių girininkijos girininku, sandėlio ruošos meistru. 1986 – 1993 m. Vitoldui Mazgeliui teko dirbti g/s ,, Azotas,, želdinimo specialistu.
Dirbdamas miškininku pasodino 189 ha miško.
Su a.a. žmona užaugino keturis vaikus Dainių, Janiną, Aistę ir Gvidą.
Šeima ir Jonavos miškininkų bendruomenė su velioniu atsisveikina nuo pirmadienio, gegužės 9 d. Laidotuvės vyks antradienį, gegužės 10 d.
Lietuvos miškininkų sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems ir miškininkų bendruomenei.


Atgal į: Naujienos