Data: 2023-04-30

Pasodintas draugystės miškas Lenkijoje

Š. m. balandžio 25 d., kaip ir kasmet, jau 12-ąjį kartą Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos miškininkai Balstogės regioninės valstybinių miškų direkcijos Suvalkų miškų urėdijos Šipliškės girininkijoje pasodino mišką, skirtą Jono Pauliaus II atminimui.
Pirmąjį tarptautinį miškasodį 2010 m. inicijavo Lietuvos Marijampolės ir Lenkijos Suvalkų miškų urėdijų miškininkai. Miško sodinimas neorganizuotas tik 2021 ir 2022 m. COVID-19 epidemijos metu. Ši graži miškininkų draugystės šventė vyksta kasmet pakaitomis Lietuvos arba Lenkijos miškuose.
Miškasodyje dalyvavo ne tik Suvalkų miškų urėdijos ir Kazlų Rūdos regioninio padalinio vadovai W. Rodak ir R. Varnagirienė ir šių urėdijų miškininkai, bet ir gausus būrys garbių svečių: Lenkijos Respublikos Seimo narys J. Zielinski, Generalinės valstybinių miškų direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas J. Tabor su delegacija, Balstogės regioninės valstybinių miškų direkcijos direktorius A. J. Nowak, jo pavaduotojas Z. Angielczyk su delegacija, buvęs ilgametis šios direkcijos Miškininkystės skyriaus vadovas S. Kulak, Suvalkų meras W. Kowalevski, Rutka- Tartak užkardos vadas W. Bartoszewicz, Suvalkų kraštovaizdžio parko direktorė T.
Swierubska, VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas dr. V. Morozas ir buvęs šio fakulteto dekanas dr. E. Bartkevičius, VĮ Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius V. Kaubrė su delegacija, Latvijos Valstybinės miškų tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas N. Jurkans ir buvęs generalinis direktorius A. Kreslinš su delegacija. Miškasodyje taip pat dalyvavo ir Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės
patarėjai Z. Bitvinskaitė ir Z. Glazko. Miškasodžio dalyviai pasiskirstė į 2 grupes: vieni konteinerizuotais sodmenimis sodino mišrius beržo, eglės, pocūgės, pušies ir ąžuolo želdinius buvusioje 2,3 ha
ploto eglyno su pušimi kirtavietėje, kiti atliko 5 m. eglės želdinių priežiūros nuo beržo stelbimo darbus 1 ha plote.
Miškasodis buvo puiki proga pasidalinti kaimyninių šalių miškininkystės patirtimi, aptarti problemas ir betarpiškai pabendrauti.
Baigiantis renginiui visų trijų šalių urėdijų ir miškų ūkio įmonių vadovai pasodino simbolinį ąžuoliuką ir tarptautinei miško sodinimo šventei atminti pastatė ąžuolinį stogastulpį ant kurio lenkų, lietuvių ir latvių kalbomis užrašyta ,,Jono Pauliaus II
miškas“.


Atgal į: Naujienos