Data: 2023-10-10

Rudeniniai miškininkų susitikimai ir darbai miške

Kartais susidaro įspūdis, kad patys svarbiausi ir pagrindiniai darbai miške vyksta pavasarį, kai atkuriami ir įveisiami miškai, tačiau pasodinti medeliai, tai tik darbų pradžia. Darbai, stebėjimai ir rūpesčiai, kurie vyksta ištisus metus miške, yra didžioji dalis miškininkų gyvenimo. Metų laikai tik laikinai priverčia stabtelti ir įvertinti darbo rezultatus.

Rudenį, rugsėjo trečiąjį šeštadienį yra minima miškininko diena. Miškininkystės išskirtinumas tai, kad procesai miške vyksta šiek tiek ilgiau, nei sodininkystėje, žemės ūkyje ar kitose srityse, kurios pakankamai arti ryšio, kuris jungia gamtą ir žmogų. Medžių augimas ir jų ilgaamžiškumas moko ne tik kantrybės darbe, bet ir darbų planavimo, tvarumo ir paprasčiausio ūkiškumo.

Pavasarį Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) nariai kartu su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto, bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) studentais Dzūkijoje, netoli Veisėjų sodino medelius, atkūrė pušyną. Šį rudenį, spalio 4 d. vykęs LMS narių susitikimas buvo ne tik proga įvertinti pavasarinio miškasodžio rezultatus, pasirūpinti pušelių apsauga, bet ir proga pasidalinti patirtimi, pasidžiaugti ir miškininkų darbus, veiklas. Didelis ir širdingas ačiū miško savininkui Mariui Valukynui, LMS valdybos nariui už priėmimą miške.

Šiais metais LMS įsteigė kelias nominacijas, kuriomis įvertinti miškininkų, miškininkių ir neabejingų kitų profesijų specialistų darbą miškui ir žmonėms. Lietuvos miškininkų sąjungos garbės ženklais simboliškai tapo labai reta, įrašyta į Raudonąją knygą vabalų rūšis – elniavabalis.

Martos Schmidt ženklas, miškininkei, miškų specialistei už darbą Lietuvos miškams skirtas Janinai Šepetienei. Už optimizmą ir miškininkų bendruomenės telkimą.

Miškai – ateities kartoms ženklas, už darbą su jaunimu Gražinai Banienei. Už miškininkystės pradžiamokslio sklaidą jaunimo tarpe.

Tvarios miškininkystės kelrodės žvaigždės ženklas, už tvaraus miškininkavimo puoselėjimą Jolitai Abraitienei. Už ryžtą plėtoti nemedieninius miško produktus ir paslaugas.

Profesijos riterio/damos ženklas, už sektiną miškininkės veiklą įteiktas Zitai Bitvinskaitei. Už miškininkavimo idealų gynimą valstybės tarnyboje.

Džiaugiamės, kad turėjome progą ir garbę pasveikinti LMS garbės ženklų nugalėtojas Dzūkijos miške. Tiesa pasakius, nugalėtojais esame visi, tiek plačioji visuomenė, tiek miškų žmonės, nes kol yra tokių specialistų, esma ramu ir dėl miškų ateities. Ačiū Jums.


Atgal į: Naujienos