Data: 2023-05-15

Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projekto rengimo viešumas ir kokybė

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projekto rengimo viešumo ir kokybės

Šių metų gegužės 9 d. Vyriausybės kanceliarijos organizuotame tarpinstituciniame posėdyje buvo pristatytas saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektas (toliau – įstatymo Projektas), kuris turėtų būti Vyriausybės teikiamas Seimui. Posėdžio metu, Aplinkos ministerijai pristačius įstatymo Projektą buvo akivaizdu, kad buvo ignoruojamos Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pateiktos pastabos ir pasiūlymai, kuriems in corpore pritaria šį raštą pasirašančios organizacijos. Taip pat norime informuoti, kad Konsultacinė taryba prie Aplinkos ministerijos nepritarė dabartinei Projekto redakcijai, kadangi jis neatliepė didesnės miškų sektoriaus organizacijų nuomonės ir poreikių.
Šių metų gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai išsiųstas prašymas surengti pasitarimą dėl šio įstatymo pakeitimo projekto, kurį pasirašė Lietuvos miškininkų sąjunga, Lietuvos
miškų ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio rūmai, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“, Medienos perdirbimo asociacija, LAMMC Miškų institutas, buvo atmestas teisinantis procedūromis ir buvo atsisakyta diskutuoti dėl teikiamos įstatymo Projekto redakcijos su visomis organizacijomis, kurių veiklą tiesiogiai palies įstatymo Projektas.
Konstatuojame, kad Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projekte, koks jis dabar teikiamas Aplinkos ministerijos, yra siūlomi vienašališki, nepagrįsti, Lietuvos miško ir žemės ūkiui žalingi
sprendiniai, neatsižvelgiama į miško ir žemės ūkio subjektų būtinuosius poreikius. Įstatymo Projekto rengėjai ne tik neatsižvelgia į miško ir žemės ūkio subjektų nuomonę, bet ir atsisako realistiškai įvertinti šio įstatymo projekto poveikį miško ir žemės ūkio sektoriams bei šalies ekonomikai.

Reikalaujame:
1. Prieš teikiant įstatymo Projektą atsižvelgti į socialinius bei ekonominius miško ir žemės ūkio subjektų bei visos Lietuvos ūkio poreikius, realiai, o ne formaliai įtraukiant į diskusiją dėl
įstatymo Projekto normų ir formuluočių svarstymus šį raštą pasirašančias bei kitas suinteresuotas organizacijas ir pristabdyti šio įstatymo Projekto teikimo Seimui procedūras tol,
kol nebus rastas sutarimas dėl diskutuotinų įstatymo Projekto formuluočių.

2. Įstatymo Projekto formuluotes pagrįsti realistiškai atsižvelgiant į kaštų ir naudos analizę bei LR Konstitucijoje įtvirtintą privačios nuosavybės teisės viršenybę, aiškiai nustatant naujų
ūkinės veiklos ribojimo mastą ir ribas, susiejant minėtus sprendinius su rinkos sąlygas atitinkančiomis kompensacijomis už ūkinės veiklos ribojimus.

3. Teikti Seimui Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektą kartu su Specialiųjų žemės sąlygų įstatymo ir Miškų įstatymo pakeitimo projektais, nes jie sudaro nedalomą visumą.

Pagarbiai prašome dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projekto surengti pasitarimą, kuriam būtų skirta pakankamai laiko tam, kad būtų galima visiems interesantams išsakyti savo pozicijas ir pastabas dėl siūlomos įstatymo naujosios redakcijos bei prašytume, kad šiame pasitarime galimybę dalyvauti turėtų ir šį raštą pasirašiusių organizacijų atstovai.

Pasirašo:
Aidas Pivoriūnas, atstovaujantis Lietuvos miškininkų sąjungą
Remigijus Bakys, atstovaujantis Lietuvos miškų ūkio rūmus
Sigitas Dimaitis, atstovaujantis Lietuvos žemės ūkio rūmus
Algis Gaižutis, atstovaujantis Lietuvos miško ir žemės savininkų asociaciją
Aušrys Macijauskas, atstovaujantis Lietuvos grūdų augintojų asociaciją
Raimundas Beinortas, atstovaujantis Lietuvos medienos pramonės įmonių asociaciją „Lietuvos mediena“
Arvydas Urbis, atstovaujantis Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociaciją
Raimondas Imbrasas, atstovaujantis Medienos perdirbimo asociaciją
Marius Aleinikovas, atstovaujantis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Miškų institutą


Atgal į: Naujienos