Data: 2024-01-05

Šaukiamas Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimas

Remiantis Lietuvos miškininkų sąjungos įstatais bei 2023 m. gruodžio 6 d. ir 2024 m. sausio 3 d. valdybos (prezidiumo) posėdžių nutarimais, šaukiamas XVIX- asis eilinis rinkiminis Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimas, kuris vyks 2024 m. vasario 10 d. Vytauto Didžiojo universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto 503 auditorijoje, adresu Studentų 11, Akademijoje, Kauno rajonas. Suvažiavimo dalyvių registracijos pradžia 9.30 val. Suvažiavime dalyvauja tik Sąjungos nariai, tvarkingai mokėję nario mokestį už 2023 ir 2024 metus.
 
Suvažiavimo darbotvarkė:
– Procedūriniai klausimai;
– Garbės nario vardo suteikimas;
– Sąjungos veiklos ataskaita, prezidento žodis;
– Revizijos komisijos pranešimas;
– Įstatų svarstymas;
– Prezidento rinkimai;
– Valdybos (prezidiumo) rinkimai;
– Revizijos komisijos rinkimai;
– Diskusija.
 
Aidas Pivoriūnas, prezidentas
Lietuvos miškininkų sąjunga


Atgal į: Naujienos