tarytum ranka palytėjo

tarytum sukluso manim

viršūnėm viršūnėm nuėjo

sugrįžo sugrįžo šaknim

 

                                       ( J. Marcinkevičius, ,,Gyvenimas“)

 

Skaudžiai per anksti – šių metų pirmąjį kovo savaitgalį mus paliko Asta – ne tik miškininkė mokslininkė, dendrologė, bet ir altruistė, ne vienerius metus tyliai dalinusi savo sielos šviesą ir gerumą sunkiai sergantiems vaikams ir šalia jų esantiems, puoselėjusi gėles ir vykdžiusi jų selekciją.

Asta Stepankevičiūtė – Baliuckienė gimė 1968 m. liepos 4 d. Plikionių km., Alovės seniūnijoje, Alytaus r. Sidabro medaliu 1986 m. baigusi Alovės vidurinę mokyklą. 1986–991 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje Miškų fakultete ir įgijo miškų ūkio inžinierės  specialybę. 1991–2007 m. dirbo Lietuvos miškų institute Miško genetikos ir selekcijos skyriaus inžiniere. 2009 m. tapo biomedicinos mokslų daktare – apgynė biomedicinos ir miškotyros daktaro disertaciją „Kapotojo beržo (Betula pendula Roth.) genetinė variacija adaptacijos, genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos kontekste“. 2007–2016 m. dirbo Augalų genų banke vyriausiaja specialiste, miško augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinatore. Nuo 2016 m. laikinai ėjo Augalų genų banko direktorės pareigas. Asta kartu su vyru Virgilijumi –  miškininku mokslininku išaugino gražią šeimą – tris dukras.

Asta savo gyvenimu ir veikla ilgam paliko gilų pėdsaką ne tik ją pažinojusių širdyse: netrukus švelnia žaluma apsipilsiantys beržai taip pat palydės jos sielą į galbūt tobulesnį ir šviesesnį pasaulį…   

Lietuvos miškininkų sąjunga sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučia Astos  šeimą ir kitus artimuosius.

Esame šalia ir liūdime kartu.