Data: 2023-03-10

Su Kovo 11-ąja, laisvų žmonių, laisvoje šalyje, švente!

Kaip jaunas, tik tik pasodintas medynėlis iš laibų medelių, yra ilgo kelio į tikrą girią pradžia, taip ir Kovo 11-oji yra mūsų visų Atgimimo pasėta atkuriamos Lietuvos daigas.
Miškininkai, vyrai ir moterys, kaip tikrieji laisvos profesijos atstovai, kurių kasdieniame darbe yra neišsenkami klodai kūrybai, žino, kad tik išprusęs miškininkavimo žiniomis, išmanantis vietos sąlygas pažangiausiai miškininkystei plėtotis, yra ir bus naudingas šaliai, auginančiai save nuo žemės paklotės ligi pat nepasiekiamų medžių viršūnių.
Būkime laisvais žmonėmis ir taip padėkime stiprėti mūsų šaliai. Tik laisvas žmogus gali būti pagarbos vertas. Rodos, toks mažas, bet kartu ir sunkus darbas.
Su Kovo 11-ąja, laisvų žmonių, laisvoje šalyje, švente!

Lietuvos miškininkų sąjungos vardu,
Aidas Pivoriūnas, prezidentas
Tebūnie miškai!


Atgal į: Naujienos