2024 m. vasario 10 d. įvyko eilinis rinkiminis Lietuvos miškininkų sąjungos XIX suvažiavimas.  Šiais metais LMS nariai susirinko VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultete, Akademijoje, Kauno raj. Vadovaujantis organizacijos įstatais suvažiavimai organizuojami kas dvejus metus, jų metu priimami svarbiausi sprendimai sąjungos sprendimai.
Lietuvos miškininkų sąjunga pagerbia suteikdama Garbės narių vardus nusipelniusiems miškininkams ir miškininkėms už nuopelnus Sąjungai, šalies miškams ir miškininkavimui. XIX suvažiavimo metu Garbės nario vardas suteiktas miškininkui, miškotvarkininkui, dėstytojui Algirdui Juozui Rutkauskui, kuris sąjungos gyvenime dalyvauja nuo 1990 metų, kai buvo atkurta ši  miškininkus vienijanti organizacija. A. J. Rutkauskas yra aktyvus LMS „Giriūnų” klubo narys, dažnai pasidalina žiniomis, pamąstymais ir patirtimi su kolegomis, visuomene, rašo straipsnius į žurnalą „Mūsų girios”, kurio yra surinkęs kolekciją, nuo pirmojo žurnalo numerio išleisto 1921 metais iki šių laikų.
Suvažiavimo metu sąjungos veiklą vykdytą per 2 metų LMS prezidento ir prezidiumo kadenciją pristatė prezidentas Aidas Pivoriūnas. 2022-2023 metų sąjungos veikloje suskaičiuoti 105 didesni ir mažesni organizuoti ir įvykę darbai. Įsimintini įvykę renginiai ir susitikimai, tai išvyka – pasitarimas Kuršių nerijoje, miško sodinimas su miškininkystės studentais, bei rudeninė želdinių apsauga repelentais Dzūkijoje, suvažiavimas Skinderiškio dendrologiniame parke, Jaunųjų miško bičiulių sambūrio 2009 m. sodintų Lietuvos 1000-mečio ąžuolynų apžiūra ir įvertinimas, 2023 metais organizuotas Lietuvoje Europos miškininkų orientacininkų čempionatas (EFOL). Siekiant kuo geriau ir sklandžiau informuoti apie LMS veiklą sukurta miškininkusajunga.lt svetainė, prezidento Aido Pivoriūno iniciatyva organizuoti 23  LMS prezidiumo (valdybos) pasitarimai, kurių protokolai yra viešinami svetainėje.  LR Valstybiniame patentų biure įregistruoti Lietuvos miškininkų sąjungos nuosavybe esantys ženklai „Mūsų giros” ir „Jaunieji miško bičiuliai”. Sukurta proginė miškininko apranga (uniforma). 2023 m. Sprinter vykdytos Lietuvos gyventojų apklausos rezultatai parodė, kad asmenys turintys didžiausią įtaką miškų sektoriuje yra LR aplinkos ministras Simonas Gentvilas 31 proc., Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė 16 proc., trečioje vietoje – Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas Aidas Pivoriūnas 12 proc.
Suvažiavimo metu prezidiumo narys Kęstutis Markevičius kovojančių ukrainiečių vardu perdavė padėką sąjungai už teikiamą paramą ir palaikymą Ukrainos kovoje dėl laisvės. 
 
XIX suvažiavimo metu Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu išrinktas Zbignev Glazko, prezidiumo (valdybos) nariais Zita Bitvinskaitė, Vaida Venckuvienė, Petras Būdvytis, Audrius Martinkevičius, Vitas Marozas, Aidas Pivoriūnas. Atnaujinti sąjungos įstatai.
Dėkojame praėjusios kadencijos prezidentui Aidui Pivoriūnui ir prezidiumo nariams už darbą ir linkime sėkmės naujai išrinktai Lietuvos miškininkų sąjungos komandai,
Tebūnie miškai!