Data: 2023-04-30

Tarptautinė darbo diena

Darbštieji miškininkai ir miškininkės!
Visas pažangusis pasaulis gegužės 1-ąją mini Tarptautinę darbo dieną.
Kaip gera turėti darbą miške, kaip miela po savaitgalio norėti grįžti prie darbų darbelių, kaip smagu jaustis draugiško darbo kolektyvo dalimi!
Mus, miškininkus ir miškininkes atlikti savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi grįsto darbo kiekvieną dieną samdo valstybės piliečiai ir miškų savininkai. Jiems esame atsakingi už darbo rezultatus. Iš jų tikimės deramo dėmesio ir pagarbos, šilto žodžio įvertinant, pasidžiaugiant pasiekimais. Geras darbdavys su darbuotojais dalijasi derliaus vaisiais, kaip ir darbuotojai, per sunkmetį savo noru ir laisva valia, suprasdami išgyvenimo būtinybę, sutinka su mažesniu atlyginimu, darbui atlikti naudoja savo įrankius, darbo priemones. Nes reikia miškui, ne darbdaviui. Štai čia ir nustembi, jog yra ir trečiojo darbdavio – miško, be kurio nebūtų darbo, o be darbuotojų jame ir jo paties. Tai stebuklingas ratas, amžinasis miškas-žmogus-miškas variklis, mūsų visų laimė būti jo dalimi.

Tebūnie miškai ir miško darbuotojai!

Aidas Pivoriūnas,
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas


Atgal į: Naujienos