Data: 2021-03-22

Įvyko XVI-asis Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimas

Šių metų kovo 6 d. nuotoliniu būdu surengtas visuotinis Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) XVI-asis suvažiavimas.

Sveikinimo žodį virtualiojo suvažiavimo dalyviams tarė europarlamentaras Juozas Olekas, Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, šio komiteto narys miškininkas Justinas Urbanavičius, Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė. Profesionaliai suvažiavimą moderavo miškininkas Remigijus Bakys.              

Suvažiavimo metu dr. Vidmantas Verbyla pristatė LMS 2020 metų veiklos ataskaitą. Po to buvo išklausyti du labai įdomūs pranešimai: aplinkos viceministro Dano Augučio pranešimas “Žaliasis kursas ir miškininkystė” ir Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyriausiojo patarėjo Nerijaus Kupstaičio pranešimas “Miškų politikos formavimo klausimai”.

Diskusijose saugomų teritorijų plėtros ir ūkininkavimo jose, miškininkų uniformos atkūrimo ir miškininkų prestižo atstatymo, žurnalo “Mūsų girios” prenumeratos ir kitais klausimais dalykiškai pasisakė Algirdas Brukas, akad. prof. Stasys Karazija,  Zita Bitvinskaitė, Aidas Pivoriūnas, “Mūsų girios” vyriausiasis redaktorius Raimondas Vasiliauskas,  prof. Andrius Kuliešis, Vygantas Kraujalis, Algis Gaižutis ir daugelis kitų. Spręstų klausimų aktualumą parodė gerokai užsitęsusios diskusijos.

Kviečiame susipažinti su suvažiavimo metu priimtomis rezoliucijomis.

“Dėl daugiafunkcinio miškų naudojimo”

“Dėl Valstybės miškus tvarkančių pareigūnų uniformos”


Atgal į: Naujienos