Data: 2020-09-23

Klausimai politinėms partijoms apie Lietuvos miškus ir miškininkus

Lietuvos miškininkų sąjunga, kaip miškininkus vienijanti ir autoritetą turinti nepolitinė organizacija, artėjant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, kreipėsi į politines partijas su klausimais susijusiais su miškais ir miškininkais.
Būdami atsakingi ir atviri, jaučiame pareigą skelbti įvairių šalies politinių jėgų atsakymus ir mintis, kaip turėtų būti prižiūrimi miškai. Tai miškininkams padėtų geriau įvertinti politines partijas rinkimų metu.

Klausimai:
1. Kaip siūlysite derinti XXI amžiuje miškams keliamus uždavinius: biologinės įvairovės išsaugojimo ir klimato kaitos švelninimo, išsaugant miškų vaidmenį šalies ekonomikoje?
2. Kokia Jūsų partijos pozicija dėl medienos pramonės plėtros Lietuvoje, siekiant geriau išnaudoti žaliavinius išteklius?
3. Kokie jūsų partijos politikai, imsis formuoti ir įgyvendinti miškų politiką?
4. Ką regite tobulintino valstybinių miškų reguliavimo srityje?
5. Kaip vertinate miškininkystės rezultatus per pastaruosius 100 metų? Gal galite paminėti sektinus ir nesektinus pavyzdžius?
6. Kaip siūlysite spręsti savaiminių jaunuolynų naikinimo klausimą žemės ūkio paskirties žemėje? Kokia partijos pozicija dėl miškų ploto didinimo šalyje?
7. Ar sutinkate, kad miškininkavimas yra perdėtai biurokratizuotas? Kaip jį mažinsite?
8. Kaip siūlysite apsaugoti Lietuvos medienos ir biomasės augintojus nuo importo iš ne ES šalių?
9. Kaip jūsų partija vertina prievartinio miškų nusavinimo gamtosaugai politiką, tinkamai jos nekompensuojant?

Kviečiame susipažinti su atsakymais:
Liberalų sąjūdžio partijos
Lietuvos žaliųjų partijos
Lietuvos socialdemokratų partijos
Laisvės partijos
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos


Atgal į: Naujienos